Το TAU είναι ένα σχετικά μικρό Herbarium που περιλαμβάνει περίπου 70.000 δείγματα αγγειοφύτων. Περιλαμβάνει επίσης συλλογή (υγρό Herbarium) στελεχών μικροφυκών και κυανοβακτηρίων με τον κωδικό TAU-MAC. Ανήκει στο Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ και συνδέεται λειτουργικά με το Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής & Φυτογεωγραφίας, του Τομέα Βοτανικής.

To TAU περιλαμβάνει ιστορικές συλλογές δειγμάτων φυτών από το 19ο αιώνα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1930 (περίπου 6.000 δείγματα), καθώς και πιο πρόσφατες συλλογές των παλαιότερων και των εν ενεργεία μελών του Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων. Κάθε χρόνο προστίθενται στη συλλογή τουλάχιστον 1.000 νέα δείγματα. Τα περισσότερα δείγματα που είναι κατατεθειμένα στο TAU προέρχονται από την Ελλάδα. Υπάρχουν ωστόσο και αρκετά δείγματα που έχουν συλλεχθεί από την Ευρώπη και άλλες ηπείρους.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του TAU με την υιοθέτηση  ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των συλλογών. Παράλληλα έχει ξεκινήσει ψηφιοποίηση των συλλογών του TAU, αρχίζοντας από τις ιστορικές συλλογές. Μέχρι στιγμής περίπου 1.500 δείγματα καθώς και οι πληροφορίες των ετικετών τους έχουν καταλογογραφηθεί, γεωαναφερθεί και φωτογραφηθεί, με στόχο την ανάδειξη και τη διαθεσιμότητα των συλλογών στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.

Το TAU λειτουργεί με σκοπό: (α) τη διαφύλαξη και διατήρηση των συλλογών και το συνεχή εμπλουτισμό τους, (β) την προβολή και τη μελέτη του φυτικού πλούτου της χώρας και την εξυπηρέτηση των ερευνητικών αναγκών όλων των συναφών επιστημονικών κλάδων (γ) την εκπαίδευση φοιτητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο να συμβάλλει στη γνώση, την κατανόηση και τη διαχείριση της ελληνικής φυτοποικιλότητας.

elΕλληνικά
en_GBEnglish (UK) elΕλληνικά