Ένα δείγμα Herbarium αποτελείται είτε από ολόκληρο το φυτό (στην περίπτωση ποωδών φυτών), ή από τμήματα του φυτού (στην περίπτωση δένδρων και θάμνων).  Ένα πλήρες δείγμα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα υπέργεια μέρη του φυτού (βλαστό φύλλα, άνθη και καρπούς) και σε ορισμένες περιπτώσεις ρίζες, βολβούς ή κονδύλους. Κάθε φυτικό δείγμα συνοδεύεται από πληροφορίες όπως την περιοχή συλλογής, τον βιότοπο, το υψόμετρο από το οποίο συλλέχθηκε το φυτό, την ημερομηνία συλλογής, το όνομα του συλλέκτη και τον κωδικό συλλογής. Τα δύο τελευταία στοιχεία εξασφαλίζουν τη μοναδικότητα του δείγματος. Στις σύγχρονες συλλογές στα παραπάνω στοιχεία προστίθενται και οι γεωγραφικές συντεταγμένες του σημείου συλλογής. Τα δείγματα αρχειοθετούνται σύμφωνα με κάποιο σύστημα, συνήθως κατά οικογένειες, γένη και είδη και σε αλφαβητική σειρά, ώστε να είναι εύκολη η αναζήτησή τους.

elΕλληνικά
en_GBEnglish (UK) elΕλληνικά