Το Herbarium είναι μία συλλογή αποξηραμένων φυτικών δειγμάτων που αποθηκεύονται, καταλογογραφούνται και οργανώνονται ώστε να διευκολυνθεί η περεταίρω μελέτη τους.  Τα δείγματα και οι πληροφορίες στις ετικέτες τους είναι μία αναντικατάστατη πηγή γνώσης, που τεκμηριώνει την ταυτότητα των φυτών, τα ενδιαιτήματά τους, τις περιόδους ανθοφορίας και καρποφορίας τους. Διατηρούν και παρέχουν το συγκριτικό υλικό,  το οποίο είναι απαραίτητο για μελέτες ταξινόμησης, οικολογίας, ανατομίας, μορφολογίας, βιολογίας διατήρησης, βιοποικιλότητας, εθνοβοτανικής, εξέλιξης, γενετικής κ.ά.  Τα φυτά διατηρούνται στο πέρασμα του χρόνου και είναι διαθέσιμα για μελέτη από τις μελλοντικές γενιές.  Επιπλέον το Herbarium συμβάλλει στη διδασκαλία των παραπάνω επιστημονικών πεδίων, αλλά και στην ευαισθητοποίηση ενός ευρύτερου κοινού σε θέματα βιοποικιλότητας.

elΕλληνικά
en_GBEnglish (UK) elΕλληνικά